Integritetspolicy

firejoker.se gör allt för att se till att kundernas personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och att ingen obehörig person har tillgång till dem. Personuppgifter är därför endast synliga för anställda som arbetar med den direkta driften av webbplatsen. Tillgången till denna information är krypterad och skyddad.

Behandlingen av uppgifter av firejoker.se regleras av tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi har åtagit oss att skydda våra webbplatsbesökares integritet.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att lämna dina personuppgifter till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Cookies

Genom att använda vår webbplats och godkänna denna policy samtycker du till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

firejoker.se samlar in cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen sparar på en användares dator eller mobila enhet när denne besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för sidan att komma ihåg den information som användaren har angett en gång, vilket gör det möjligt för webbplatsen att fungera snabbare. Cookies spårar också användarens aktivitet på webbplatsen och hjälper webbplatsens administratörer att förbättra webbplatsens användbarhet.

Cookies gör det möjligt för tjänsteleverantören att förbättra sin service och erbjuda sina kunder riktade produktrekommendationer, erbjudanden och förmåner. Användarens webbläsare accepterar sannolikt cookies som standard, men besökaren kan också blockera användningen av cookies i sina egna webbläsarinställningar eller genom att radera cookies från sin webbläsare efter att ha använt tjänsten. För mer information om webbläsarspecifika användarhandböcker, se webbläsartillverkarens dokumentation. De tjänster som ingår i onlinetjänsten kan dock kräva att du accepterar cookies för att fungera.

firejoker.se använder cookies från tredje part genom att:

  • Google Analytics
  • HotJar

Cookies från tredje part hanteras av den tillverkande enheten, men firejoker.se kan använda sig av cookies för att samla in och lagra data.

firejoker.se använder cookies endast för de ändamål som anges ovan. Information som samlas in med hjälp av cookies säljs aldrig vidare. Dessutom kan enskilda användare inte identifieras från de insamlade uppgifterna.